Shichi puppies

Shichi


Shichi

The Malchi is a cross-breed between a Shih Tzu et un Chihuahua.