Malshi pups

Malshi


Malshi

: Malti Tzu, Mal-Tzu, Shih-tese, Shima

De Malshi is een kruising van een Maltezer en een Shih Tzu.