Shichi pups

Shichi


Shichi

De Malchi is een kruising van een Shih Tzu en een Chihuahua.